неделя, 21 октомври 2018 г.

Огънят на чувствата

Част от израстването е развитието на съпричастност, способността да се разбират чувствата на другите. Докато децата остаряват, те се научават да включват другите в игрите, за да избегнат наранявания и започват да се свързват по-добре с тези, които са различни, отколкото са. Нашата дейност е фокусирана върху развитието на съпричастност, за да помогнем на учениците да станат по-чувствителни към невербалните комуникации със своите приятели.
Приказка-игра, която учи учениците какво да правят, когато сте ядосани. Цвета Мишева-Алексова - детски психолог и Милена Манова - психотерапевт са създали сборника с терапевтични приказки "Защо все аз?". Избраните ситуации представят често срещани конфликти, на които невинаги знаем как да реагираме. След всяка история авторите предлагат методика и игри, които помагат на учениците да разберат по-добре ситуацията.
- Казус;
- Ситуация;
- Мозъчна атака;
- Ролева игра;
- Дискусия;
- Изводи ;
- Визуализация – плакат.  
Тази публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.
Проектът е съфинансиран от Програма Еразъм плюс на Европейския съюз.


Няма коментари:

Публикуване на коментар