сряда, 4 юли 2018 г.

Посещение и съвместни дейности в партньорското училище в Истанбул



С партньорите от училището в Истанбул проведохме извънредни дейности. Освен дейностите в клас с учениците, осъществихме обмен на опит при публикуване на материали в Интернет пространството и подготвихме част от междинния отчет.
Тази публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.
Проектът е съфинансиран от Програма Еразъм плюс на Европейския съюз.

Няма коментари:

Публикуване на коментар