събота, 7 октомври 2017 г.

Европейски ден на езиците


Здравейте, приятели!
Във връзка с честването на Европейския ден на езиците - 26 септември - второкласниците от ЧОУ Банкерче поздравиха на различни европейски езици своите приятели от Еразъм („Ти и аз – ние сме еднакви“, Програма Еразъм+,2017-1-FR01-KA219-037223_6) и etwinning   (Lightening moments).
- На какъв език ли е този поздрав?

Групова работа по проекта

- Да можехме и да прочетем поздравите...


Резултатът!

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия.Тази публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.

Няма коментари:

Публикуване на коментар