сряда, 12 юни 2019 г.

Какво означава толерантност?

Учениците обсъдиха различията и приликите между хората. Те обясниха и представиха чрез рисунки ключовите думи на английски език за толерантността.
- Лекция на преподавател;
- Проучване;
- Използване на материали от външни организации като ресурс за проекта;
- Мозъчна атака;
- Дискусии;
- Устна реч;
-Визуализация на идеи и терминина плакати и рисунки;
- Изложба - всички плакати бяха изложени в коридора на училището. На закриването на учебната година, по време на концерта, плакатите отново бяха представени на присъстващите.


  Тази дейност е във връзка с  проект № 2017-1-FR01-KA219-037223_6 „Ти и аз – ние сме еднакви”- Правото на децата да имат всичко, което им е необходимо за добър живот
Правото на децата да бъдат възпитавани в дух на мир и толерантност.


Тази публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.
Проектът е съфинансиран от Програма Еразъм плюс на Европейския съюз.

Няма коментари:

Публикуване на коментар