петък, 16 август 2019 г.

Изработване на Дърво на желанията - изкуство от отпадъциИзработване на Дърво на желанията от рециклирани материали (дейност по проект по Програма Еразъм+ "Ти и аз - ние сме еднакви",№ 2017-1-FR01-KA219-037223_6):
- Осъзнаване идеята на 3R – да използваме отпадъците за нещо полезно (проучване в интернет);
- Групова работа за изработване на конструкцията на дървото и клоните;
- Конструиране на основа на дървото брез дискусия (да стои изправено);
- Използване на техниката папиемаше за покриване на пластмасовата конструкция (използване на стари вестници);
- Изработване на пулпа от хартия – нагледно представяне на процеса на рециклиране на хартията;
- Изработване на листа, върху които учениците изразиха мнението си по въпроса: Какво очаквам от новата учебна година (през септември ще обсъдим мненията).


Довършването на дървото се извърши през  лятната ваканция от екипа на проекта, заради безопасността на учениците (използвахме автомобилна боя).

За началото на учебната година всяко дете получи листо с послание за успех.

  

Дървото е основна част от интериора на училището и украсата му се подновява в съответствие със сезона и идеите. Тук дървото участва във Великденския благотворителен базар. 
Еразъм дни в ЧОУ Банкерче и ЧПГ Банкер 
  


Тази публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.
Проектът е съфинансиран от Програма Еразъм плюс на Европейския съюз.


Няма коментари:

Публикуване на коментар