вторник, 15 май 2018 г.

PES Bankerche, Erasmus +, how to recycle
За периода 09-13.04.2018г. във Файонс, Франция се проведоха две срещи по проект „Ти и аз – ние сме еднакви“. Заложените дати от апликационната форма бяха единодушно преместени от месец май през месец април поради фиксирани дати на матури в различните държави партньори.И в двете срещи участваха представители от всички училища партньори: 
1. ЧОУ „Банкерче“, България
2. Cahit Arf ilkokulu, Турция
3. Agrupamento de Escolas de Miranda do Corvo, Португалия
4. Zakladni skola Velke Nemcice, okres Breclav, Чехия 
5. I.C.S. C.Santagata-5° C.D., Италия
Първата работна среща беше краткосрочен обмен на групи ученици на тема „Правото на децата да живеят в чиста околна среда“ (Right to have clean air, water and healthy environment). Учениците от ЧОУ „Банкерче“ Виктория Трифонова и Любомира Мищалова представиха различни дейности на теми:
· Околна среда;
· Замърсители на околната среда;
· Как да опазим околната среда чиста.
В презентацията те наблегнаха на темата за българската природа, за проблемите с изсичането на горите в България, за мястото на природата в българската художествена литература (творчеството на Любен Каравелов). По този интересен начин шестокласничките показаха на партньорите как дейностите по проекта могат да бъдат обвързани с учебното съдържание. Вики и Любомира представиха съвместния проект с второкласниците по стихотворението на Л.Каравелов „Хубава си, моя горо!“.

Втората работна среща беше краткосрочно обучение на училищен персонал на тема „Как да намалим отпадъците“( HOW TO REDUCE OUR WASTE).

Участниците представиха дейностите и продуктите, създадени от учениците във всяко училище по заложената тема. Бяха споделени опит и методи за създаване и възпитание у учениците на „зелено“ съзнание. Чрез клипове, снимки и нагледни материали учителите представиха участието на своите ученици в проектните дейности. Френското училище домакин представи интересни продукти, създадени от „боклук“ – дърво, табели във връзка с правата на децата, плакати и колажи, създадени от стара хартия и други. Учениците от Файонс представиха песни за Земята.

Няма коментари:

Публикуване на коментар