неделя, 22 април 2018 г.

Световен ден на Земята

Днес е световният ден на Земята. Ние, хората, сме безмилостни към нея, въпреки че тя е нашият общ дом.
Децата имат право да живеят в чиста природна среда, да дишат чист въздух, да пият чиста вода, за да бъдат здрави. Учениците от ЧОУ Банкерче знаят кои са факторите, замърсяващи природата, знаят как всеки от нас е отговорен за околната среда. Тези знания децата получиха от проектните дейности по европейския проект "Ти и аз - ние сме еднакви" 2017-1-FR01-KA219-037223_6 и от темите по Околен свят. Учениците от първи и втори класове рисуваха и твориха заедно. Те създадоха проекти - колажи от стари вестници и списания (във връзка с проектните дейности "3R - Reduce, Reuce, Recycle и темите от учебното съдържание). С колажите малките банкерчета отправят няколко послания към възрастните:


  • Да пазим чист нашия общ дом - Земята;
  • Да не използваме толкова хартия с цел рекламни брошури, които реално не се използват;Reduce
  • Да купуваме разумно - по-добре насипно, отколкото в опаковки; ако купуваме продукти в опаковки - да четем надписите от етикетите и да изхвърляме опаковката на провилното място; Recycle
  • Можем да създадем изкуство от "боклук" Reuse


Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия.Тази публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.

Няма коментари:

Публикуване на коментар