сряда, 18 април 2018 г.

Защо да рециклираме?


Рециклирането  един от най-добрите начини да  опазим околната среда, част от която сме и ние, хората. Боклукът на земята се увеличава, защото броят на хората се увеличава, увеличават се хората с по-големи финансови възможности, а оттам – увеличава се купуването.

Рециклиранто е важно!

Купуваме повече – създаваме повече боклук!
Предпазва от замърсяване.
Рециклирането спестява енергия.
Поддържа общественото здраве.
Рециклирането намалява площта на сметищата.
Рециклирането запазва естествената среда, опазва растителни и животински видове.
Създава работни места.
Рециклирането намалява парниковия ефект.

http://www.ecopack.bg/kids/Povechko-za-plastmasata/22/view/Нашият боклук, който ще изхвърлим в контейнера за хартия и пластмаса


Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия.Тази публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.


Няма коментари:

Публикуване на коментар