четвъртък, 29 март 2018 г.

Проектна дейност - методи, ІІ-ра част


Представяме още дейности, проведени през първата година от проекта по Програма Еразъм+ "Ти и аз - ние сме еднакви",№ 2017-1-FR01-KA219-037223_6. Знанията и уменията, получени по време на работата,помагат на учениците за лесно усвояване на учебното съдържание по дисциплините:Природни науки, Гражданско образование, Роден език, Английски език, Изкуства.

Така, чрез проектната дейност, екипът постига  две главни цели:
- интерактивно обучение – заложено в стратегията на училището;
- прилагане и споделяне с партньорите от проекта на различни методи за обучение  – заложено в методиката на проекта.


 • Честване на думата "благодаря"на 11.01 – световен ден на думата „Благодаря” -   Да казваме думата „Благодаря”, която ни струва толкова малко, а дава толкова много! 
 • Методи:Беседа с учител; 
 • Предмети: Гражданско образование, Изобразително изкуство • Продължение на дейностите по темите "Околна среда.Опазване на природата" и "Правото на децата на имат чиста околна среда" . Учениците проучиха в интернет информация по темата и претвориха в рисунки предложенията си за природозащитни дейности:
 • Да не унищожаваме дърветата:

 • Да ограничим замърсяването от вредни газове! • Да пазим чисти парковете и градините, където играем и се разхождаме! 

 • Заводите и автомобилите да следят за вредните газове! Да не замърсяваме реките и моретата!


Световен ден на водата - посланията на учениците:


Проект на Боян от 6ти клас
 • Методи: проучване; анализи;  мозъчна атака;    дебати;    устна реч; създаване на  картина  от идея
 • Предмети: Български език, Природни науки, Гражданско образование, Изобразително изкуство

 • Беседа за символите на опаковките. Какво означава 3R - Reuse, Reduce, Recycle - Да използваме повторно, да намалим отпадъците и да рециклираме. Тези дейности осъществихме с помощта на образователни филмчета от http://www.makemegenius.com/ Учениците научиха много много английски думи, свързани с темите. След това рисуваха своите идеи:


Учениците писаха послания към всички жители на Земята. След това създадоха брошура та английски език за своите приятели от училищата партньори.


 • Методи: проучване; анализи;  мозъчна атака;    дебати;    устна реч; създаване на  картина  от идея
 • Предмети: Български език, Английски език; Математика, Природни науки, Гражданско образование, Изобразително изкуство


Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.

Няма коментари:

Публикуване на коментар