петък, 23 март 2018 г.

Проектни дейности на тема "Правото на децата да творят и да изразяват мнение"През периода февруари - март 2018г. учениците от ЧОУ "Банкерче" изявиха своя талант и изразиха мнение по темата "Правото на децата да творят и да изразяват мнение". Тези дейности са свързани с проекта по Програма Еразъм+ "Ти и аз - ние сме еднакви".№ 2017-1-FR01-KA219-037223_6.

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия.

Тази публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.

Няма коментари:

Публикуване на коментар