понеделник, 26 март 2018 г.

Какво означава "околна среда"?

Темата за околната среда и нейното опазване е част от проекта, по който работят малките банкерчета от ЧОУ "Банкерче" - "Ти и аз - ние сме еднакви", финансиран от Програма Еразъм+. Учениците работиха по групи и създадоха средата на живот на различни видове животни. Така проектната работа по европейския проект беше свързана с учебното съдържание по Околен свят. Учениците защитиха своите проекти, разказаха на съучениците си как са създали макетите, защо са представили определените видове животни и растения.
Учениците гледаха и кратки филмчета на английски език, за да научат малко термини на английски език по темата. Нали през ноември те ще вземат участие в краткосрочно обучение в Италия заедно със своите връстници от Франция, Португалия, Чехия и Турция?

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия.Тази публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.

Няма коментари:

Публикуване на коментар