четвъртък, 29 март 2018 г.

Дейности, свързани с Правото на децата на чиста околна среда


При подготовката за работната среща във Франция по проект    "Ти и аз – ние сме еднакви“, Програма Еразъм +, № 2017-1-FR01-KA219-037223_6 ,учениците проведоха много занятия. Представяме част от тях, включително използваните методи и междупредметни връзки:

1. Какво означава „околна среда“ – проект, свързан с БЕЛ, Природни науки, Гражданско образование
-Учениците бяха разделени на групи;
-Всяка група имаше за задача да изработи макет на околна среда на група животни според средата им на живот и грижите за тях (селскостопански животни, диви животни и домашни любимци).
-Учениците проучваха информация в интернет, използваха мобилните си телефони, създаваха проекти;
- Макетите бяха изработени от различни материали, главно от използвана хартия;
-Този материал е свързан с учебното съдържание по Околен свят;
- Проучване;
- Мозъчна атака;
- Дискусии;
- Устна реч – презентиране.2. Растения - проект проект, свързан с Природни науки, Гражданско образование, Технологии и Предприемачество
Групова работа на тема  „Видове растения според вида на стъблото“
Етапи на задачата:„Видове растения според вида на стъблото“. Темата е свързана с осъзнаване на необходимостта от опазване на природата и чистата околна среда.
- Учениците бяха разделени на групи;
- Всяка група получи задача да направи интерактивен плакат за растенията – дървета, храсти, цветя;
- Учениците проучваха, обсъждаха и така учеха урока по ПН;
- Всяка група представи пред останалите своя проект и разказа как групата е достигнала консенсус;
- Визуализация чрез рисунки;
- Изложба в училище.

3. Гората в българската литература - проектът е интегриран в часовете по БЕЛ, Изобразително изкуство, Технологии и предприемачество, Занимания по интереси 
Шестокласниците подготвиха презентация по темата. Те свързаха символиката на гората от българската възрожденска литература ("Хубава си моя горо" на Л.Каравелов) с огромното значение на горите в нашето съвремие. Второкласниците се включиха в илюстрирането на българския бит и история от времето на възрожденската литература.
- Дискусия;
- Образователни филми за Л.Каравелов и историческата ситуация;
- Гората като образ в българската литература;
- Ролята на горите за природата
- Подготовка на презентацията за работната среща във Франция 


4. Да запазим Земята – песен-поздрав от учениците в ЧОУ Банкерче за участниците в работната среща във Франция .4. Да запазим Земята – песен-поздрав от учениците в ЧОУ Банкерче за участниците вработната среща във Франция .
блог  
видео 


Тази публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.


Няма коментари:

Публикуване на коментар