сряда, 16 октомври 2019 г.

До Хелзинки и обратно по Програма Еразъм +

През периода периода 25 август – 31 август 2019г. учители от ЧОУ Банкерче участваха в обучителен курс по програма Еразъм+ в Хелзинки на тема „Формалното и неформалното обучение като средство за интегриран учебен процес“, обучителна организация -  Euneos Corporation - Хелзинки, Финландия https://www.euneoscourses.eu/

Обучението започна в неделя,  25 августсъс среща в центъра на Хелзинки. Основният треньор от обучаващата организация Андреа Гатман запозна групата със скритите съкровища на Хелзинки – историческа обиколка на основните забележителности на Хелзинки. На неформално кафе бяха представени основните акценти на програмата и бяха дадени организационни съвети във връзка с транспорта, придвижването до местата за обучение, културни особености.
Занятията в последващите дни бяха осъществени според уточнената програма: лекции, тренинги, посещения в образователни и обществени институции,    посещения на  културни и исторически обекти.
Занятията се провеждаха всеки ден от 9,00 до 17,30ч.
Понеделник, 26 август, обучението стартира в Професионален колеж Вария с представяне на основните насоки за курса. Денят премина със следната програма:
- Лекция на тема Интегрирана учебна програма (интегрирана учебна програма, култура на сътрудничество и преподаване в екип)“, треньор – Андреа Гатман. Разгледана бе и темата за интегрираната учебна програма като основа за образованието в 21 век - различни нива на интеграция,  проекто-базираното обучение  от гледна точка на образователните институции във Финландия.
- Гост-лекторът Anu Lahde от Професионалния колеж представи  кооперативното обучение - интегрирано учебно съдържание и образование, основано на умения (интеграция с работни места: най-добри практики от Професионален колеж Varia).
- Последната лекция за деня беше „Как да организирам обучението в екип?“, лектор Туя Линдром учител, експерт по учебни програми на Община Вантаа. По време на тази лекция екипът на ЧОУ Банкерче представи дейностите по проекта „Ти и аз – ние сме еднакви“, Финансиран от Програма Еразъм+, като пример за обучение в екип.
 Програмата във вторник, 27 август, започна с лекция на тема Образование, основано на умения (умения на 21 век, оценяване)“, Андреа Гатман. Бяха разгледани още следните теми:
- Гост-лекторът Арто Мартикайнен, директор на основно училище в Хелзинки, сподели своя опит за обучението  на 21-ви век, основано на проектно-базираните уроци и създаване на нови пространства за учене.
„Какви са уменията на 21 век, как ги подкрепяме и оценяваме, семинар с  Андреа Гатман.
- Обучението на 21 век - култура в клас и училище (положителна психология - гъвкаво мислене, рутина и промяна на рутината), семинар на Андреа Гатман.
Как е организирана интегрираната учебна програма във финландските училища за постигане на „автономно обучение“.  Казус: „Откриване на скритите умения“, подкрепа на инструментите за самооценка, гост лектор Джени Сипола Вирумаки , учител.

В сряда, 28 август, темите бяха:
- Иновации в образованието (нови начини на обучение; ангажиране на студенти и култура на доверие), лектор Андреа Гатман;
- Посещение на „Жива лаборатория“ Living Lab в гимназия в Tikkurila;  среща и дискусия за проектно-базираното обучение с учителя по изкуство и експерт в Лаборатория Ярмо Палола; обсъждане на инструменти за планиране на „рутинни дейностив подкрепа на ангажираното обучение, как се създава нова образователна среда;
- Представяне на проект „Детска градска лаборатория за изследване в Седмицата на дизайна 2018“ – гост лектор Лаури Джанти, преподавател по художествена дейности.
Четвъртък, 29 август
Работно ателие на тема „Ученици и  и учители – основните двигатели за обучение и преподаване на 21 век“, Андреа Гатман;
- Посещение на Основно училище Yhtenäiskoulu и запознаване със същността на  преподаване с нови педагогики и инструменти; среща с учителя Тия Нисканен и ръководството на училището;
- Посещение на библиотеката Oodi - най-новото и модерно пространство за учене; обсъждане на новата концепция за библиотеката във Финландия и Maker Space, среща със специалист и библиотекар  Sanna Huttunen, Digital Art;
- Работно ателие на тема:  Дизайн  на модел за обучение (проект за урок)по темата „Проектно-базираното обучение“ в извънучебна среда – групова задача и обсъждане в библиотеката  Oodi,  стая 3;
Петък, 30 август
- Концепция за визия на училището, където децата да се чувстват оценени  (STEAM, системи за подкрепа в училищата,  равни възможности за всички ученици), лектор Андреа Гатман;
- Концепция за визия, мисия и ценности на училищата като образование в 21 век - упражнение за визуализация;
- Посещение в Университета и Университетската библиотека в Аалто, Хелзинки; запознаване с платформата и работилница за STEAM ChemArt & Bioplast- среща и дискусия с Ida Ruuth PHD, R&D Scientist, Junior Lab Aalto UniversityХелзинки; 
Събота, 31 август -
- Организирано групово посещение на Музея на медиите - свобода на словото и значението на вестниците за финландското образование;
- Официално закриване на курса – резултати, обратна връзка, последващи дейности и връчване на Сертификати.
В края на обучителния курс участниците обсъдиха интересните дейности и споделиха как дейностите от обучението могат да се включат в учебното съдържание.

 Обучението премина успешно. Постигнати бяха поставените цели в съответствие с апликационната форма. 


Образование, основано на умения (умения на 21 век, оценяване)“, Андреа ГатманЧОУ Банкерче представя пред участниците дейностите по  проект "Ти и аз – ние сме еднакви“, Програма Еразъм +, № 2017-1-FR01-KA219-037223_6 („You and me - we are the same”)Работа в екип 
Интересни дейности могат да се осъществят навсякъде, дори в мола


Посещение на началното училище 
„Жива лаборатория“ Living Lab в гимназия в Tikkurila
 Посещение на библиотеката OodiУниверситета и Университетската библиотека в Аалто, Хелзинки


Заедно и в столовата - интернационален екип
Време за сертифициране!


Няма коментари:

Публикуване на коментар