понеделник, 20 ноември 2017 г.

16 ноември - ден на толерантността

Във връзка с Деня на толерантността малките банкерчета участваха активно в игра, която помага за осъзнаване и облекчаване на емоционалното напрежение и възпитаване на толерантност. Учениците се запознаха с приказката "Вълчо и вълшебните камъни" от сборника "Защо все аз" - автори Цвета Мишева-Алексова и Милена Манова.
Темата за толерантността е ключова в проектните дейности по проект "Ти и аз - ние сме еднакви", № 2017-1-FR01-KA219-037223_6: Право на любов и справедливо отношение.
Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация  отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информацияТози проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия.Тази публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.

Няма коментари:

Публикуване на коментар