сряда, 15 ноември 2017 г.

Дейности по проект "Ти и аз - ние сме еднакви", програма Еразъм+


През септември 2017г. ЧОУ Банкерче започна активна работа по проект "Ти и аз - ние сме еднакви", програма Еразъм +. В проекта участват училища от Франция, Португалия, Италия, Чехия и Турция. Този проект има за цел да запознае учениците с  правата на децата, да ги превърне  в отворени  активни граждани и бъдещи заинтересовани страни в социалното предприемачеството. Партньорите ще  проучат алтернативни пътища, за преодоляване на предразсъдъците към разнообразието, за внушаване на  положителни нагласи към различните, за осъзнаване, че разнообразието означава богатство и че всеки е различен, но равен в правата. Сътрудничеството с ученици от различни страни на Европа ще даде на банкерчетата невероятния шанс да трансформират теоретичните знания за разбиране на различните култури и езици в много ефективен практически опит. 


Предлагаме кратък филм за първото занимание  на малките банкерчета от втори клас с глобалните цели за устойчиво развитие - инициатива на УНИЦЕФ.

 https://www.unicef.bg/kampanii/Nay-golemiyat-urok-v-sveta/38Erasmus+, The Same on Biteable.

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия.Тази публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.


Няма коментари:

Публикуване на коментар