понеделник, 6 ноември 2017 г.

ЧОУ "Банкерче" - Първи опити със Stop MotionУчениците от ЧОУ „Банкерче“ използват мобилните си устройства за да развиват креативното мислене. През този първи час за работа с приложението Stop Motion те работиха по групи. Тема не беше зададена. Всяка група избра своя тема и материали за работа. Учениците разучиха приложението и възможностите за работа с него. Всяка група създаде свое филмче – кратко, но вдъхновяващо!
Тази дейност ще бъде показана на партньорите от проект „Ти и аз – ние сме еднакви“, Програма Еразъм+, 2017-1-FR01-KA219-037223_6, по време на работната среща през ноември.Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия.Тази публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.


Няма коментари:

Публикуване на коментар