вторник, 21 ноември 2017 г.

Празник на християнското семейство

На празника на християнското семейство, 21 ноември, ученици, учители и родители се  срещнаха с отец Божидар от новия православен храм „ВЪЗДВИЖЕНИЕ НА СВЕТИЯ КРЪСТ ГОСПОДЕН“ в квартал "Лозенец". Присъстващите проведоха разговор за семейните ценности и ролята на семейството за възпитанието на малките деца. Тези теми кореспондират с проектните дейности по проект "Ти и аз - ние сме еднакви", Програма Еразъм+.Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия.Тази публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.

Няма коментари:

Публикуване на коментар